doctor Photo

Dr. Ashok Jagani

M.S.(1997),FMAS,FIAGES

Senior Laparoscopic Surgeon.

Special Work / Interest

Laparoscopic Hernia repair,

Achievements / Experiences

Highest number of Laparoscopic Hernia repair in Surat.

Services

Laparoscopy,GI,Colorectal,Anorectal,Hernia